BlogFAALANGSTINSTRUCTEUR

Faalangst is de angst dat je niet voldoet aan de gestelde verwachtingen. Dit kunnen de verwachtingen van jezelf, de examniator, je instructeur, maar zeker ook die van je familie en vrienden zijn. Tijdens het praktijkexamen kan de angst zo aangrijpend aanwezig zijn dat je veel van het geleerde niet goed meer kunt laten zien. Het CBR heeft voor leerlingen met faalangst speciale examen. Jouw instructeur is in staat deze faalangst al tijdens de opleiding te herkennen en je op een goede manier voorbereiden op het praktijkexmanen. En is een faalangstexamen nodig, dan vragen wij die gewoon voor jou aan.